kontakt

Tel: 0706-75 37 03 
Mail: sundblad.marianne@telia.com

Jag har gått i pension sommaren 2020 och har inte längre vårdavtal. 
I fortsättningen kommer jag i begränsad omfattning  finnas tillgänglig för kontakt, dock ej längre inom ramen för högkostnadsskyddet.