Om mig

Jag är legitimerad psykoterapeut och har arbetat med psykodynamisk psykoterapi (PDT) i 37 år, de senaste 25 åren på egen privatmottagning i Hässleholm. 

Jag har i många år haft vårdavtal med Region Skåne. Från och med sommaren 2020 har jag inte längre något vårdavtal, då jag nu har gått i pension. I och med det har jag också lämnat min lokal på Frykholmsgatan.

Jag vill tacka alla de patienter som jag under mina fyra decenniers verksamhet fått förtroendet att möta i olika svåra livssituationer.

Jag kommer även i fortsättningen att finnas tillgänglig, om än i begränsad omfattning.