Om mig

Jag är legitimerad psykoterapeut och har arbetat med psykodynamisk psykoterapi (PDT) i 35 år, de senaste 24 åren på egen privatmottagning i Hässleholm. 

Jag har i många år haft vårdavtal med Region Skåne. Från och med 2014 ingår PDT som en del av Hälsoval Skåne, vilket innebär att mitt avtal har ändrats något. Numera fordras remiss från den vårdcentral där du är listad för att du ska kunna gå inom ramen för högkostnadsskyddet. 

För dig som inte vill gå via vårdcentral finns även möjlighet att komma som privatpatient, men kostnaden blir då högre.