vad är psykoterapi?

Psykoterapi är en behandlingsmetod som grundar sig på modern utvecklingspsykologi och med forskningsanknuten metodik. Terapin sker genom regelbundna samtal, där vi tillsammans utforskar orsaken till de besvär du plågas av och söker hjälp för. Målet för terapin är dels symtomfrihet och dels insikt i de orsakssammanhang som skapat den psykiska ohälsan. Resultaten av dessa båda mål är en högre livskvalitet och en större tillfredsställelse med din tillvaro.